رفع مشکل شماره گیری اضطراری گوشی های شیائومی
همراهان گرامی
باتوجه به ایراد در شماره گیری تلفن های اضطراری نظیر (115 - 125 - 110 و ...) در برخی از مدلهای گوشی های شیائومی بدینوسیله راهکار رفع این ایراد را اطلاع رسانی می نماییم.
برای رفع این ایراد پس از شماره مد نظر باید یک علامت بعلاوه (+) شماره‌گیری شود تا این مشکل مرتفع گردد.
برای نمونه برای تماس با شماره ۱۱۵ باید به این شکل شماره‌گیری نمایید.

شماره گیری تلفنهای اضطراری