قرارداد همکاری​

ماده 1- طرفین قرارداد:
این قرارداد در تاریخ فوق فی‏ مابین شرکت اتصالات همراه تجارت گویا به شماره ثبت 69581  مورخ  1398/07/02  شناسه ملی 14008639503 و شماره اقتصادی 411648195577  ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری خراسان رضوی , شهر مشهد  به نشانی خیابان احمد آباد – بین بهشت و پاستور  مجتمع موبایل مشهد – طبقه 1+ – واحد 1 به کد پستی 9183719175  به نمایندگی آقای داوود عباسی خروی به سمت مدیر عامل بعنوان طرف اول قرارداد (فروشنده )

طرف دوم: خریدار کالا از شرکت اتصالات همراه تجارت گویا.
از این پس در این قرارداد خریدار (طرف دوم) نامیده می‏ شود. این قرارداد بر اساس مفاد مواد 10, 190, 338, 339 قانون مدنی منعقد گردید و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

ماده 2- موضوع قرارداد:
موضوع این قرارداد عبارت است از عرضه و فروش تلفن های همراه، تبلت، ساعت هوشمند، لوازم جانبی و …. توسط طرف اول پس از دریافت سفارش از طرف دوم، در صورت موجودی کالا نزد طرف اول در زمان سفارش طرف دوم.

ماده 3- مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ فوق به مدت یکسال از تاریخ اولین خرید می‏باشد. در صورت توافق طرفین این قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

ماده 4- مبلغ قرارداد:
پس از سفارش کالاها، توسط طرف دوم , با توجه به موجودی طرف اول , مبالغ کالاها با صدور فاکتور (پیش فاکتور) به ایشان، عرضه می‏ گردد. بدیهی است عرضه کالاها و قیمت آنها وابسته به شرایط روز سفارش و در اختیار طرف اول می باشد. لذا طرف دوم باید قبل از تحویل کالا ها نسبت به تسویه حساب فاکتورها اقدام نماید.

تبصره 1: با عنایت به آخرین ضوابط و مقررات قیمت گذاری کالاهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان , چنانچه طرف دوم به عنوان عمده فروش کالاهای خریداری شده را عرضه نماید , باید با رعایت این ضوابط و مقررات (که طرف دوم اظهار می نماید به آن آگاه است ) صرفا با اضافه نمودن سه درصد سود به مبلغ پرداخت شده، نسبت به فروش کالاهای مذکور اقدام نماید.
در صورتی که طرف دوم به عنوان خرده فروش کالاهای خریداری شده را در بازار عرضه نماید، باید با رعایت ضوابط و مقررات مذکور (که طرف دوم اظهار می ‏نماید، به آن آگاه است) صرفا با اضافه نمودن هفت درصد به مبلغ پرداخت شده، نسبت به فروش کالاهای مذکور اقدام نماید.

در غیر این صورت وقوع هرگونه تخلف احتمالی در قیمت گذاری و عرضه و توزیع کالا توسط طرف دوم، به صورت عمده یا خرده ‏فروشی، طرف اول هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره 2: به قیمت کالا ها مالیات و عوارض ارزش افزوده اضافه خواهد شد و طرف دوم موظف به پرداخت آن می ‏باشد.
تبصره 3: طرف دوم موظف است که در قبال فروش کالاهای موضوع قرارداد جهت اطمینان از رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف‏ کنندگان و تولید کنندگان، چنانچه سازمان مربوطه و یا هر کدام از ارگان های دولتی و مراجع قضایی مدارک فروش و سایر مدارک مربوط به کالاهای موضوع قرارداد را از طرف اول درخواست نمود، طرف دوم مکلف به ارائه کلیه مدارک مزبور به طرف اول ویا مراجع مذکور می ‏باشد.
ماده 5- نحوه اجرای قرارداد:
5-1 چنانچه در طول مدت این قرارداد طرف اول تمایل به فروش کالا به طرف دوم داشته باشد با ارائه لیست مشخصات کامل کالای مذکور و درج قیمت نقدی آن با صدور فاکتور رسمی در هر پارت جداگانه با توافق طرفین، معامله قابل انجام می‏ باشد. بدیهی است عرضه کالاها وابسته به شرایط روز معامله بوده و در اختیار طرف اول می‏ باشد.

5-2 مبلغ کالای ارائه شده در هر پارت طبق ضوابط و مقررات قیمت گذاری کالاهای وارداتی اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بصورت قیمت فروش درب انبار و هر گونه حقوق و عوارض وسایر هزینه ها، طبق جدول پیوست مربوطه به آن در زمان تحویل کالا به طرف دوم اعلام خواهد شد.

5-3 قیمت مصرف کننده نهایی کالاهای مذکور با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مطابق با سامانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بصورت برچسب بر روی کلیه کالاها توسط طرف اول الصاق می‏ گردد که می بایست توسط طرف دوم رعایت گردد.

5-4 بهای مورد معامله که برای هرپارت کالا طی فاکتور آن بصورت جداگانه اعلام می ‏گردد در زمان انجام معامله قطعی و تحت هیچ عنوان اعم از نوسانات نرخ ارز، افزایش/کاهش هزینه‏های گمرکی، تحریم، تغییر قیمت‏های آنی طرف اول و یا هر عنوان دیگر قابل افزایش یا کاهش نمی ‏باشد.

5-5 طرفین تاکید می‏ نمایند که در این قرارداد واسطه‏ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن پرداخت نخواهد شد.

5-6 چنانچه خریدار (طرف دوم) تقاضای عرضه ترکیبی از کالاهای موجود و یا تعرفه شده را از فروشنده نماید و یا فروشنده امکان عرضه ترکیبی از کالاهای موجود خود را داشته باشند و پیشنهاد آن را به خریدار ارائه نمایند، طبق این قرارداد منعی در این خصوص وجود نداشته و طرفین طبق ضوابط و مقررات ممنوعه در این قرارداد در خصوص قیمت گذاری و عرضه در بازار مصرف کننده نسبت به این موضوع اقدام می ‏نمایند.

5-7 طرف دوم قرارداد متعهد گردید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انعقاد این قرارداد نسبت به ارسال مدارک برابر اصل شده (دردفتر اسناد رسمی) به شرح ذیل اقدام نماید:

اشخاص حقوقی:
کپی برابر با اصل روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت (آخرین آگهی تغییرات) – کپی برابر با اصل کارت ملی صاحبان امضاء – کپی برابر با اصل گواهینامه ارزش افزوده – کپی برابر با اصل سند مالکیت به آدرس مرقوم طبق آخرین آگهی تغییرات یا اجاره خط آدرس مرقوم در جوازکسب – کپی برابر با اصل جواز کسب شرکت – تصویر مورد تایید ثبت نام سامانه جامع تجارت (طرح افق)- معرفی یک یا چند شماره حساب شرکت.

اشخاص حقیقی:
کپی برابر با اصل کارت ملی – کپی برابر با اصل جواز کسب – کپی برابر با اصل اجاره نامه مرقوم به آدرس ذکر شده در جواز کسب -کپی برابر با اصل گواهی ارزش افزوده (ویژه عمده فروشان)  – تصویر موردتایید ثبت نام سامانه جامع تجارت (طرح افق)- معرفی یک یا چند شماره حساب صاحب جواز کسب.

ارسال مدارک غیر واقعی و یا ساختگی کلاهبرداری محسوب شده و طرف اول می ‏تواند به عنوان اقدام به کلاهبرداری و یا جرم‏های دیگر در مراجع قانونی اقدام به شکایت نماید.

5-8 در صورت پایان زمان انقضای پیش فاکتور، تضمین بابت موجود بودن مجدد کالای مورد تقاضای خریدار وجود ندارد.
5-9 عرضه کالا به شرایط روز معامله بوده و اختیار آن در دست فروشنده می ‏باشد.
 5-10 در زمان عقد این قرارداد طرف اول در حال بروز رسانی سایت خود به آدرس WWW.Etesalathamrah.ir می ‏باشد که پس از راه اندازی و بروز رسانی آن کلیه فرآیند درخواست سفارش، ثبت اطلاعات واریزی و … در این سایت صورت می گیرد که زمان راه اندازی آن به صورت شفاهی به اطلاع طرف دوم خواهد رسید. طرف دوم از زمان ابلاغ به نشانی مندرج در قرارداد متعهد و موظف به رعایت فرآیند موجود در سایت می‏ باشد. 
ماده 6- دوره تضمین:
کلیه کالاهای موضوع قرارداد طبق قوانین و ضوابط مشمول گارانتی 18 ماهه می باشد که کارت یا برچسب گارانتی هر کالا در زمان فروش به طرف دوم تحویل می‏ گردد.

تبصره : طبق قوانین و ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (آئین نامه خدمات پس از فروش ) فروشنده , قوانین و مقررات مربوطه به خدمات پس از فروش کلیه کالاها را به خریدار اعلام نموده است.

ماده 7- شرایط و نحوه تحویل کالا:
با امضای این قرارداد توسط طرف دوم، محل تحویل کالاهای خریداری شده آدرس اعلامی شرکت طرف اول در این قرارداد تعیین گردید.

چنانچه خریدار تقاضا نماید که کالا توسط طرف اول قرارداد برای ایشان ارسال گردد:

7-1 همزمان با این قرارداد پیوست شماره یک را تایید و امضاء نماید.

7-2 از زمان تحویل کالا به شرکت حمل و نقل , هیچگونه مسئولیت و ضمانی متوجه طرف اول نبوده و کلیه مسئولیتها (مسئولیت حوادثی از قبیل سیل، زلزله، تصادف، آتش‏ سوزی، سرقت، مفقود شدن و ….) بعهده طرف دوم می ‏باشد و طرف دوم هرگونه اعتراض را در خصوص این بند از خود سلب و ساقط نموده ‏اند.

یادآوری: پس از خرید از طریق سایت مذکور؛ ارسال کالا با توجه به درخواست طرف دوم از طریق موسسه حمل و نقل موردنظر وی صورت خواهد گرفت و مدت زمان ارسال کالا با آگاهی کامل طرف دوم از نحوه ارسال، می باشد.

ماده 8- تعهدات طرف دوم:
8-1 طرف دوم تعهد می نماید در راستای احترام به حقوق مصرف کننده و همچنین رعایت اعتبار طرف اول کلیه کالاهای موضوع قرارداد را بر اساس نظام توزیع عادلانه کالا و با قیمت مجاز و رعایت آخرین ضرایب تعیین شده از سوی مراجع ذیربط خصوصا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان چنانچه خرده ‏فروش باشد صرفا از طریق فروشگاه های خرده فروشی خود نهایتا به مصرف کننده نهایی به فروش رساند و چنانچه عمده فروش باشد کالاهای مذکور را از طریق فروش به خرده ‏فروشان دارای جواز کسب معتبر و مرتبط در زمینه خرید و فروش موبایل با صدور فاکتور رسمی، نهایتا به دست مصرف کننده نهایی برساند و از واگذاری آن به عمده فروشان دیگر خودداری کند، در غیر این صورت و احیانا ارتکاب هر گونه تخلف در عرضه کالا به مصرف کننده نهایی و یا مغازه داران در مقابل ذینفع و مراجع قانونی مسئول و پاسخگو بوده و طرف اول می‏ تواند از ادامه همکاری خودداری نماید و ایضا طرف دوم باید خسارات وارده به طرف اول و مشتریان را جبران نماید.

8-2 طرف دوم با دریافت کد فعال سازی طرح ریجستری کالای خریداری شده بصورت مخفی در کارت گارانتی برای اولین مصرف کننده , متعهد می گردد تا در صورت سوء استفاده احتمالی افراد سود جو از این کد فعال سازی، در مقابل خریدار زیاندیده مسئول باشد و در صورت درخواست مشتری و غیر قابل استفاده بودن کالای قبلی نسبت به ارائه کالای جدید اقدام نماید.

8-3 طرف دوم متعهد می گردد تمام حقوق دولتی از جمله عوارض، مالیات، بیمه و هر هزینه دولتی دیگر را حسب مورد بر طبق قوانین جاری کشور پرداخت نمایند. بدیهی است مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ‏های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در فاکتور های رسمی صادر توسط طرف اول لحاظ می‏ گردد و طرف دوم موظف به رعایت آن می‏ باشد، به عبارت دیگر در صورت تغییر نرخ‏های ارزش افزوده در هر زمان توسط سازمان امور مالیاتی،نرخ‏های جدید اعمال‏ و طرف دوم حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره : طرف دوم مکلف است که کلیه مبادلات و معاملات خود را طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به دارایی گزارش نموده و از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

8-4 استفاده از نام، علامت تجاری و امکانات تبلیغاتی طرف اول ممنوع است.

 8-5 صورت حساب صادره توسط طرف اول در طول مدت قرارداد بر اساس نرخ های روز و توافق شفاهی با خریدار، صادر خواهد گردید.

خریدار می‏ بایست ظرف 72 ساعت پس از دریافت صورتحساب نسبت به امضای صورتحساب و ارسال آن به شرکت طرف اول اقدام نماید. در صورت عدم امضاء و ارسال آن به شرکت طرف اول، صورتحساب ارسالی مورد تایید طرف دوم قرارداد بوده و حق هرگونه اعتراض توسط طرف دوم از وی ساقط می ‏شود.

8-6 تغییر و اصلاح مفاد این قرارداد یا پیوست آن صرفا با موافقت کتبی طرفین امکان پذیر می ‏باشد.

ماده 9- کسورات قانونی:
با توجه به اینکه قرارداد مربوطه از نوع فروش کالا توسط طرف اول می ‏باشد، هیچ گونه بیمه و مالیات بجز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 10- فسخ قرارداد:
در صورتی که طرف اول بنا به هر دلیلی خواستار فسخ قرارداد باشد، می تواند بصورت یکطرفه نسبت به اعلام و اعمال فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است اعلام صرفا با مکاتبه‏ ی عادی انجام خواهد شد و طرف دوم در این خصوص اعتراض نخواهد داشت.

ماده 11- حل اختلاف:
چنانچه در تفسیر و یا اجرای این قرارداد اختلافی حاصل گردد، مراجع قضایی، مجاز به رسیدگی خواهند بود.

ماده 12- فورس ماژور:
12-1 در صورتیکه معلوم گردد کالای موضوع قرارداد به جهت قوه قهریه قابلیت فروش نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و طرف اول موظف است چنانچه مبلغی دریافت نموده باشد آنرا به طرف دوم مسترد کند.

12-2 چنانچه هر یک از طرفین تغییراتی در خصوص اقامتگاه و یا سایر اطلاعات مندرج در قرارداد اعمال نمودند، مکلف می‏ باشد ظرف مدت 48 ساعت به طرف دیگر بصورت کتبی اعلام نماید.

 ماده 13- نسخ و تصدیق قرارداد:
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل طرف دوم قرارداد نسبت به مفاد و شروط؛ در 13 ماده تنظیم و مورد موافقت وی قرار گرفته است.

تبصره : طرف دوم با مطالعه این قرارداد تمامی مفاد آن را تایید می نماید و حق هر گونه اعتراضی در آینده را نسبت به آن از خود سلب می نماید.

تبصره : این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات معاملات موجود در قانون مدنی و قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.